Sklep Firmowy "PUPILL"

1. Informacje ogólne
1.1. Sklep internetowy działający pod adresem interetowym pupill.pl, zwany dalej e-Sklepem, prowadzony jest przez firmę Pupill

SKLEP FIRMOWY PUPILL
87-100 Toruń
ul. Równinna 6
Nip: 9561519394
 
Konto bankowe nr:
60 1090 1506 0000 0000 5031 9885
 

1.2. Ceny towarów znajdujących się w e-Sklepie, są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
1.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, o czym każdorazowo informuje na stronie internetowej.

2. Rejestracja
2.1. Rejestracja, jest to założenie konta klienckiego, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej e-Sklepu.
2.2. Do przeprowadzenia rejestracji potrzebny jest adres e-mail.
2.3. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonych zamówień oraz wglądu we wszystkie złożone zamówienia.

3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży
3.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem e-Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.pupill.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3.2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3.3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
3.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3.5. W trakcie składania zamówienia Klient wybiera rodzaj przesyłki.
3.6. Koszt dostawy ponosi Klient i uzależniony jest on od ilości zamówionych produktów oraz rodzaju przesyłki wybranej przez Klienta.
3.7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze e-Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać następujące informacje:
a.) przedmiot zamówienia,
b.) jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybrana metoda płatności,
d.) wybrany sposób dostawy,
e.) czas dostawy,
3.8. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie".
3.9. Zamówienia, w których nie podano pełnych danych adresowych, nie będą realizowane.
3.10. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z e-Sklepem umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
3.11. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną -Sklep Patronacki Firmy Pupill -Potwierdzenie otrzymania zamówienia "nazwa użytkownika", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
3.12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
3.13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4. Realizowanie zamówień
4.1. Zamówienie zostanie zrealizowanie pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
4.2. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient jest informowany o tym fakcie przez pracownika e-Sklepu i podejmuje decyzję o realizacji złożonego zamówienia lub anulowaniu zamówienia. Jeżeli Klient dokonał już płatności, Sklep niezwłocznie dokonuje zwrotu pieniędzy.
4.3. Po złożeniu zamówienia Klient nie ma możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.
4.4. Wysyłka zmówionego towaru następuje w terminie do 2 dniu roboczych od zaksięgowania na rachunku wpłaty za zamówiony towar.
4.5. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 10 dni. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
4.6. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.
4.7. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
4.8. Realizacja zamówień może ulec zawieszeniu na czas urlopu, o którym Klient poinformowany zostanie komunikatem na stronie głównej e-Sklepu oraz komunikatem w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.

5. Zwroty, reklamacje
5.1. Produkty zamówione w e-Sklepie mogą zostać zwrócone zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014r. (Dz. U. Z 2014r. poz. 827 ze zm.) w terminie 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny. Artykuły odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.
5.2. W przypadku zamiaru zwrotu towaru lub reklamowania towaru Klient proszony jest o skontaktowanie się mailowo z: sklep@pupill.pl.
5.3. W przypadku zwrotu towaru, konieczne jest, aby towar zwracany był w stanie w jakim znajdował się w momencie sprzedaży. Jakiekolwiek uszkodzenie towaru może być podstawą odmówienia przyjęcia zwrotu.
5.4. Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek, o ile był wystawiony na życzenie Klienta. Jego brak będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu. W takim przypadku e-Sklep odeśle towar do Klienta przesyłką pobraniową na jego koszt.
5.5. Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (wady fabryczne) lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Klient powinien niezwłocznie odesłać wadliwy towar na adres e-Sklepu.
5.6. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu niezbędne jest dołączenie do zwracanego towaru protokołu uszkodzenia/druku reklamacyjnego sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności listonosza-kuriera i podpisanego przez niego.
5.7. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, brak dołączonego protokołu uszkodzenia/druku reklamacyjnego będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu. W takim przypadku Sklep odeśle towar do Klienta przesyłką pobraniową na jego koszt.
5.8. Do wad fizycznych nie zalicza się nieznacznych różnic w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi. Kolory i wykończenia towarów prezentowanych w ofercie Sklepu mogą nieznacznie różnić się od wyglądu artykułu w rzeczywistości. Może wynikać to ze stosowanych technik fotograficznych, zastosowania innych technologii przez producenta lub ustawień parametrów monitora Klienta. Nie stanowią one podstawy do składania reklamacji.
5.9. W momencie zwrotu lub reklamacji, zakupione produkty należy odesłać listem poleconym, paczką lub kurierem na adres Sklepu:
SKLEP FIRMOWY PUPILL
87-100 Toruń
ul. Równinna 6
"ZWROT e-Sklep"
5.10. W przypadku zwrotów oraz reklamacji, koszty przesyłki pokrywa Klient.
5.11 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wartość reklamowanego towaru, zwracana jest przelewem na konto wskazane przez Klienta.
5.12. Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki i przedmioty uszkodzone z winy Klienta. Taki towar zostanie ponownie odesłany do Klienta na jego koszt.
5.13. Klient nie ma prawa dokonywać zwrotu, ani reklamacji towaru na koszt e-Sklepu.
5.14. e-Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5.15. Zwrot należności za towar zwracany lub pozytywnie rozpatrzoną reklamację następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 14 dni roboczych od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez Sklep (wraz z wymaganymi dokumentami).
5.16. Sklep nie wymienia produktów, przyjmuje tylko zwroty.
 

6. Prawa autorskie i odpowiedzialność
6.1. Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania, jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.
6.2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie (nieupoważnione).
6.3. Zdjęcia oraz wszystkie teksty znajdujące się na stronie Sklepu internetowego są autorstwa i należą do właściciela e-Sklepu.
6.4. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie *pupill.pl oraz czapkipupill.pl* bez zgody ich autora, dla jakichkolwiek celów, jest naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych.

7. Postanowienia końcowe
7.1 Sklep internetowy może prowadzić Program Partnerski, Program Lojalnościowy oraz inne Programy dla zarejestrowanych klientów Sklepu. Warunki uczestnictwa w wymienionych programach opisane są w oddzielnych Regulaminach.
7.2 Każdy uczestnik w momencie włączenia się do Programu Partnerskiego, Lojalnościowego lub innego dostępnego w sklepie internetowym, zobowiązuje się do przestrzegania zasad dotyczących danego Programu.
7.3 Serwer zapisuje pliki cookies na dysku komputera Klienta dokonującego zakupów w Sklepie. Cookies, są to małe pliki tekstowe, które są konieczne do prawidłowego przeprowadzenia składania zamówienia przez Klienta. Cookies w żaden sposób nie ingerują w system komputerowy Klienta, nie wpływają na sposób działania komputera Klienta i uniemożliwiają identyfikację osoby posługującej się danym komputerem. Każda przeglądarka posiada opcję wyłączenia tego mechanizmu, o czym informujemy.
7.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach e-Sklepu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.