formularz do wydrukuFormularz zwrotu towaru do wydruku

Regulamin sklepu (zobacz całość)

5. Zwroty, reklamacje
5.1. Produkty zamówione w e-Sklepie mogą zostać zwrócone zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014r. (Dz. U. Z 2014r. poz. 827 ze zm.) w terminie 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny. Artykuły odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.
5.2. W przypadku zamiaru zwrotu towaru lub reklamowania towaru Klient proszony jest o skontaktowanie się mailowo z: biuro@pupill.pl.
5.3. W przypadku zwrotu towaru, konieczne jest, aby towar zwracany był w stanie w jakim znajdował się w momencie sprzedaży. Jakiekolwiek uszkodzenie towaru może być podstawą odmówienia przyjęcia zwrotu.
5.4. Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek, o ile był wystawiony na życzenie Klienta. Jego brak będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu. W takim przypadku e-Sklep odeśle towar do Klienta przesyłką pobraniową na jego koszt.
5.5. Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (wady fabryczne) lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Klient powinien niezwłocznie odesłać wadliwy towar na adres e-Sklepu.
5.6. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu niezbędne jest dołączenie do zwracanego towaru protokołu uszkodzenia/druku reklamacyjnego sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności listonosza-kuriera i podpisanego przez niego.
5.7. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, brak dołączonego protokołu uszkodzenia/druku reklamacyjnego będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu. W takim przypadku Sklep odeśle towar do Klienta przesyłką pobraniową na jego koszt.
5.8. Do wad fizycznych nie zalicza się nieznacznych różnic w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi. Kolory i wykończenia towarów prezentowanych w ofercie Sklepu mogą nieznacznie różnić się od wyglądu artykułu w rzeczywistości. Może wynikać to ze stosowanych technik fotograficznych, zastosowania innych technologii przez producenta lub ustawień parametrów monitora Klienta. Nie stanowią one podstawy do składania reklamacji.
5.9. W momencie zwrotu lub reklamacji, zakupione produkty należy odesłać listem poleconym, paczką lub kurierem na adres Sklepu:
SKLEP FIRMOWY PUPILL
87-100 Toruń
ul. Równinna 6
"ZWROT e-Sklep"
5.10. W przypadku zwrotów oraz reklamacji, koszty przesyłki pokrywa Klient.
5.11 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wartość reklamowanego towaru, zwracana jest przelewem na konto wskazane przez Klienta.
5.12. Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki i przedmioty uszkodzone z winy Klienta. Taki towar zostanie ponownie odesłany do Klienta na jego koszt.
5.13. Klient nie ma prawa dokonywać zwrotu, ani reklamacji towaru na koszt e-Sklepu.
5.14. e-Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5.15. Zwrot należności za towar zwracany lub pozytywnie rozpatrzoną reklamację następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 14 dni roboczych od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez Sklep (wraz z wymaganymi dokumentami).
5.16. Sklep nie wymienia produktów, przyjmuje tylko zwroty.